Betere leefomstandigheden voor de allerarmsten in de Peruaanse Andes

Ziektes en ondervoeding bestrijden door blijvend gezonde en gevarieerde voeding op het menu te krijgen: Groenten en granen door de dorpelingen zelf verbouwd, geoogst en bereid in een omgeving (school en thuis) die voldoet aan de minimale eisen op het gebied van hygiëne en voldoende voorzieningen biedt. Een omgeving die daarom niet langer meer als ‘extreem arm’ kan worden aangemerkt.