Moeilijkheden en Risico’s

Por Eso! opereert in een risicovolle omgeving en pakt complexe problemen en uitdagingen op. De veranderingen worden niet van de ene dag op de andere dag bereikt. De lange termijn commitment om een duurzame (gedrags-)verandering teweeg te brengen en vaste patronen te doorbreken is absoluut nodig.
De complexiteit en lange termijn brengen risico’s met zich mee. Tal van factoren zijn van invloed op het slagen van een project. Factoren buiten ons bereik (extreme weersomstandigheden, stakingen, politieke onrust, etc) en factoren die wij in de loop van de jaren weten te herkennen en waar we dankzij de ervaring op in kunnen spelen. Bijvoorbeeld de erfenis van de werkwijze van andere stichtingen en gemeenten (‘alles wordt gegeven’) of de onverwachtse komt van een andere instantie die onze werkwijze doorkruist….
De kans dat een project ‘mislukt’ is klein, de kans dat een project meer tijd en energie in beslag neemt dan aanvankelijk gedacht, is aanwezig. De kans dat een project wordt aangepast is ook aanwezig.

Om de complexe problemen op te lossen en risico’s te vermijden, is allereerst samenwerking nodig. Samenwerking met de gemeenschap maar ook met lokale, regionale en nationale instanties of andere goede doelen.  Alle stappen van het proces worden samen genomen, in overeenstemming met alle partijen. Daarom spreekt Por Eso! liever niet van een interventie maar van een proces waarin we stap voor stap samen tot een duurzame verandering komen.

Exit criteria

De exit criteria kunnen als volgt worden samengevat:
Ten aanzien van de 11 schoolmoestuinen is een belangrijk resultaat geboekt. Namelijk de samenwerking met het Ministerie van Onderwijs die vanaf 2016 dit project onder haar hoede neemt. In nauwe samenwerking met Por Eso! wordt geprobeerd de schoolmoestuinen verplicht op het rooster te krijgen. Bij de 11  ‘Por Eso!’ scholen en hopelijk bij nog veel meer scholen in de regio Cusco.

Ten aanzien van het verbeteren van de woningen, het bouwen van tuinkassen aan huis is de maximale duur van het project 5 jaar. We streven naar een deelnamen van minimaal 50%. Ieder dorp vraagt om een gerichte aanpak. In grote lijnen kunnen we de planning per dorp als volgt indelen:
Jaar 1: 1e fase : Installatie gemeenschappelijke moestuinen en tuinkassen op school + we maken een begin met het op orde brengen van de huizen. We installeren in het eerste jaar de rookvrije stoofjes. Mits de keuken op orde is. Dwz er niet meer geslapen wordt in de zelfde kamer waar wordt gekookt en de dieren uit de keuken zijn. Een voorwaarde tot deelnemen is het hebben van een moestuin.
Jaar 2: 2e fase: verbeteren leefomgeving: ‘ Vivienda Saludable’. We installeren opbergkasten, ecologische ijskasten en tuinkassen
Jaar 3: Vervolg van de activiteiten: we installeren waterreservoirs en sproeisystemen.
Jaar 4 tot 6: Monitoren en begeleiden