Kleinschalige hulp, grote impact

We gaan voor tastbare resultaten. Vandaar dat we in samenwerking met lokale overheden voor de kinderen die deelnemen aan projecten een Hemoglobine programma hebben opgezet. Op die manier kunnen we monitoren wat de effecten zijn van onze activiteiten op de gezondheid van de kinderen.

Aan het begin van ieder familieproject meten we de zogenaamde ‘nullijn’ om aan het einde ook hier een duidelijk verschil te kunnen waarnemen. De nullijn bestaat uit een uitgebreid interview met de families. Jaarlijks interviewen wij dezelfde focusgroep en nemen hun wensen en problemen in acht.

Twee keer per jaar maken we ‘een foto’ van de scholen en de families, een momentopname aan de hand van een checklist. Deze manier van monitoren geeft een beeld over de outputs (het goed gebruik van de installaties). Bij goed gebruik komt de school of familie in aanmerking voor nieuwe installaties (bijvoorbeeld in geval van de school, een eetzaal en bij families, een waterreservoir, tuinkas, rookvrije keuken etc)

In 2021 zijn we werkzaam op 37 scholen in 33 dorpen. Ruim 1200 families zijn in het bezit van een moestuin en hebben hun woning opgeknapt.

Even wat cijfers:

  • >2200  leerlingen op 37 scholen profiteren minimaal 2x per week van een gezonde en gevarieerde lunch
  • 1200 families hebben hun huizen opgeknapt en koken op rookvrije keukentjes
  • 
232  families zijn in bezit van een ecologische ijskast en een proviand-kast
  • 133 families hebben zijn in het bezit van een  eigen tuinkas
  • 323 families hebben een prachtige moestuin naast het huis
  • 
107 waterreservoirs zijn gebouwd
  • >50  families verkopen groenten op de lokale markt