Headquarters

Welkom op onze ‘ANBI’ pagina waar we door middel van het Beleidsplan en de Jaarrekening meer inzicht geven in de stichting.  Ook verwijzen wij graag naar het hoofdstuk ‘ NEWS’  (bovenaan in het menu) voor actuele updates over ons  werk in het veld.

Ons’ paspoort’

Postadres:

Stichting Por Eso

Grensweg 24

3848 BV Harderwijk

Telefoon: +31 6 30079751 (Carien Bartels)

Email: info@poreso.org

RSIN: 8187.95.104

Doelstelling volgens de statuten:  De stichting heeft ten doel: het initiëren en ondersteunen van projecten en initiatieven in ontwikkelingslanden. Deze projecten en initiatieven hebben tot doel het welzijn en de zelfredzaamheid van de lokale bevolking te vergroten. Alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur (allen vrijwillig en zonder beloningssysteem)

Jolanda Buets                                                                               voorzitter

Stephanie Hosman                                                                      penningmeester

Simone Heemskerk                                                                      secretaris

Taco Zimmerman                                                                         alg. bestuurslid

Arie van der Priem                                                                       alg. bestuurslid

Carien Bartels                                                                                alg. bestuurslid

Verder verwijzen wij jullie graag naar het Beleidsplan  2022-2025 en de jaarrekening 2023 voor wat betreft de activiteiten, de balans en de staat van baten en lasten in de bijlagen hieronder:

Jouw persoonsgegevens zijn in goede handen bij ons. Vanaf 25 mei 2018  is er een nieuwe verordening gegevensbescherming van toepassing in de Europese Unie. Graag verwijzen wij je naar ons privacy beleid, hierin staat uitgebreid vermeld wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Privacybeleid Por Eso!

Stichting Por Eso! is sinds januari 2009 officieel geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling:

ANBI  8187 95104

Headquarters

Welkom op onze ‘ANBI’ pagina waar we door middel van het Beleidsplan en de Jaarrekening meer inzicht geven in de stichting.  Ook verwijzen wij graag naar het hoofdstuk ‘ NEWS’  (bovenaan in het menu) voor actuele updates over ons  werk in het veld.

Ons’ paspoort’

Postadres:

Stichting Por Eso

Grensweg 24

3848 BV Harderwijk

Telefoon: +31 6 30079751 (Carien Bartels)

Email: info@poreso.org

RSIN: 8187.95.104

Doelstelling volgens de statuten:  De stichting heeft ten doel: het initiëren en ondersteunen van projecten en initiatieven in ontwikkelingslanden. Deze projecten en initiatieven hebben tot doel het welzijn en de zelfredzaamheid van de lokale bevolking te vergroten. Alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur (allen vrijwillig en zonder beloningssysteem)

Jolanda Buets                                                                          voorzitter

Stephanie Hosman                                                                penningmeester

Simone Heemskerk                                                                    secretaris

Taco Zimmerman                        alg. bestuurslid

Arie van der Priem                      alg. bestuurslid

Carien Bartels                              alg. bestuurslid

Verder verwijzen wij jullie graag naar het Beleidsplan  2022-2025 en de jaarrekening 2023 voor wat betreft de activiteiten, de balans en de staat van baten en lasten in de bijlagen hieronder:

Jouw persoonsgegevens zijn in goede handen bij ons. Vanaf 25 mei 2018  is er een nieuwe verordening gegevensbescherming van toepassing in de Europese Unie. Graag verwijzen wij je naar ons privacy beleid, hierin staat uitgebreid vermeld wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Privacybeleid Por Eso!

Stichting Por Eso! is sinds januari 2009 officieel geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling:

ANBI  8187 95104

CONTACT us

  Follow us!

  © 2024

  CoNtact us

   ¡follow us!

   © 2024

   Optimized with PageSpeed Ninja